Yapay Zeka Nedir?

 Yapay Zeka Nedir?
Okunuyor Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka, insan aklını, yani insanın karakteristiği olan zekâyı simüle edebilen mekanizmalar ve teknolojik cihazlar geliştiren bir bilgisayar bilimi araştırması dalıdır.  Yapay zekâ ile ilgili araştırmanın temel amacı, bilgisayarların aynen insanlar gibi “düşünmesini” sağlama, analizler oluşturma, muhakeme etme, anlama ve farklı durumlara cevap alma fikrine dayanır. 

Sorunları rasyonel bir şekilde çözmekle kalmaz, aynı zamanda yapay zekâ çalışmaları, öğrenebilen ve kendini geliştirebilen sistemlerin geliştirilmesi için yapılmaktadır. Başka bir deyişle, tıpkı insandaki nörolojik sistemde olduğu gibi, çeşitli parçalanmış bilgilerin birleşiminden yeni çıkarımlar anlamına gelir. Bilişsel bakış açısının ötesine geçen yapay zekâ teknolojilerini içeren bir başka büyük araştırma tutkusu; insan yaratıcılığını, duygularını ve duygularını aynı zamanda makineler tarafından da üretilebilme olasılığıdır.

Yapay Zekayı Oluşturan Unsurlar

Bu parametreler Robotik Yasaları ya da “Asimov Yasası” esas alınarak oluşturulmuştur. Isaac Asimov, teknoloji açısından geçmiş yıllarda oldukça büyük çalışmalar yaptığı için onun ismi verilmiştir. Yapay zekânın temelinde 4 ana faktör bulunmaktadır. Bu faktörler ise aşağıda açıklanmıştır:

  • Bilginin kısıtlanması: Yapay zekânın öğrenebilecekleri ve yapabilecekleri konusunda bir sınırlama getirir.
  • Otomatik olarak çoğaltılması yasaklanmıştır. Yapay zekânın bağımsız olarak çoğaltılmasını, yani yazılımın kopyalarını oluşturmasını önler.
  • Etkileşim yasağı: Yapay zekanın yetkisiz kişilerle onlarla iletişim kurmasını engeller.
  • Düzen: Yapay Zeka, cihazın kendi kendini imha etmesine rağmen programlayıcınızın sisteme girdiği tüm emirlere uymalıdır.

Bu “engeller” yapay zeka katılımı ve katılım alanını sınırlamakta, öğrenilmiş ancak amacına uymayan eylemleri gerçekleştirmesini engellemekte kullanışlıdır.

Yorum Yap